website

สร้าง - ออกแบบเว็บไซต์ ตามความต้องการของลูกค้า และดูแลเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท

ตัวอย่างเว็บไซต์ราคา 15,000 บาท

สามารถดูเว็บไซต์จริงได้ที่ Yongyee.com 

รายละเอียด

1> ลูกค้าสามารถเพิ่มหน้า โดยที่หน้านั้นๆเป็นหน้าที่มีข้อความเท่านั้น กี่หน้าก็ได้

2> ลูกค้าจะได้รับการปักหมุดสถานที่ลง google

3> THEMES และรูปแบบเว็บไซต์จะเป็นไปตามตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนตามใจได้

4> ลูกค้าจะได้ส่วนของการสร้าง Blog(บทความ) ด้วย

5> ชื่อเว็บไซต์และค่าเช่า server ลูกค้าต้องเสียเป็นรายปีปีละ 2,500 บาท สำหรับขนาดพื้นฐาน

(สรุปในเบื้องต้นขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวม VAT ราคาจะอยู่ที่ 17,500 บาทเท่านั้น)

ตัวอย่างเว็บไซค์ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท