รูปแบบที่ 5 เว็บเล็กกระทัดรัด

จุดเด่น

ง่ายๆ เข้าถึงไว

จุดด้อย

อยู่บนบริการ Google My Business ระบบหลังบ้านมีให้เลือกปรับแต่งได้น้อย

ราคา

5,000 บาท (ไม่รวมค่าโดเมน)