รูปแบบที่ 4 ระบบ E-Commerce

จุดเด่น

ขายสินค้าด้วยระบบตะกร้าสินค้า และปรับแต่งได้หลากหลาย รองรับการติดหน้าแรก Google

ราคา

40,000 บาท (ไม่รวมค่าโดเมนและโฮสต์)