รับแก้ไขเรื่องการมองเห็นเพจ เพจโดนปิดการมองเห็น

รับแก้ไขเรื่องเพจโดนปิดการมองเห็น

เรื่องการมองเห็นเราสามารถแก้ไขได้ 100% เพื่อให้โพสต์ของเพจส่งไปถึงลูกค้าที่หน้าฟีดข่าวได้อย่างปกติ
รับแก้ไขเรื่องการมองเห็นเพจ

การมองเห็นของเพจ คือ…

การที่ลูกค้าเห็นกิจกรรมต่างๆ บนเพจของเราผ่านโพสต์ในหน้า News Feed หรือหน้าฟีดข่าวของ Facebook
เช่น โพสต์บนเพจ ไลฟ์สด สร้างกิจกรรม

ผลลัพท์จากการแก้ไขเรื่องการมองเห็น

ลูกเพจ

จะเห็นเพจเราที่หน้า Feed Faceboook ของเขา

ไม่เราจะทำอะไรที่เพจเช่น การโพส การไลฟ์ ต่างๆลูกค้าก็จะเห็นเราที่หน้า Feed จากที่ไม่ได้เห็นมานานเพราะเพจถูกปิดกั้นการมองเห็น

รับแก้ไขเรื่องการมองเห็นเพจ

** เราการันตีระบบกลับมาปกติ (โพสต์ไปแล้วลูกเพจเห็นในหน้าฟีดข่าว) แต่จะไม่ได้การันตีจำนวนผู้เข้าชมถ่ายทอดสดเพราะขึ้นกับลูกเพจเป็นส่วนใหญ่ว่าจะดูหรือไม่ดู

ขั้นตอน/เงื่อนไขการทำงาน

1. โอน 1,000 บาท/เพจ เพื่อจองคิวและตรวจสอบสาเหตุ

เพื่อจองคิว และตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เพจของคุณเกิดปัญหา

2. หลังจากโอนเงินแล้ว

ทางเราจะแจ้งวันและเวลาที่จะเข้าทำการตรวจสอบ และให้ทางลูกค้าแจ้ง

  • Username, Password ของ Facebook และต้องเป็นผู้ดูแลเพจ (Admin)
  • ชื่อเพจที่ต้องการตรวจสอบ

3. เมื่อถึงเวลาตรวจสอบ

ทางเราอาจจะต้องทักไปหาลูกค้า เพื่อให้ทางลูกค้ากด “อนุมัติการเข้าสู่ระบบ” ให้ทางเรา ยังไงในช่วงเวลาประมาณนี้อยากให้ทางลูกค้าเปิดแจ้งเตือนไลน์เอาไว้ด้วยนะ จะได้ได้รับการแจ้งเตือนและกดอนุมัติเพื่อให้เราเข้าไปทำการตรวจสอบได้

แต่หากเข้าได้ราบลื่นโดยไม่ต้องยืนยันใดๆ ทางเราก็จะไม่ได้ทักไปนะ

4. ระยะเวลาตรวจสอบ 24-48 ชั่วโมง

ทางเราจะมีระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง แล้วแต่อาการ

5. แจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และแก้อะไรบ้าง

หากลูกค้าไม่ต้องการใช้บริการต่อ การให้บริการของเราจะสิ้นสุดที่ตรงนี้ ทางลูกค้าสามารถเตะเราออกจากเพจ เปลี่ยนรหัสผ่านได้ทันที และขอบคุณทางลูกค้าที่ใช้บริการค่ะ

หมายเหตุ

** ค่าจองคิว / ตรวจสอบไม่ได้โอนคืนและไม่ได้เป็นส่วนลดในการใช้บริการในส่วนของการแก้ไข

6. ตกลงทำการแก้ไข

ลูกค้าดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แล้วทางเราจะเริ่มแก้ไขในวันทำการถัดไปจากวันที่ทำการโอนเงิน

6.1 หากไม่ตกลงทำการแก้ไข

จะถือว่าสิ้นสุดการตรวจสอบ ทางเราจะทำการออกจากระบบจากบัญชี Facebook ของลูกค้า และให้ลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Facebook ทันที เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทางลูกค้าเอง

7. อัปเดตทุกๆ วันจันทร์

การอัปเดตการทำงาน จะอัปเดตหลังจากแก้เกิน 7 วันไปแล้วทุกๆ วันจันทร์ เช่น หากเริ่มแก้วันเสาร์ อีก 2 วัน พอวันจันทร์ทางเราจะยังไม่ได้อัปเดตอะไรให้ ต้องให้เกิน 7 วันก่อนถึงจะพอเห็นผลลัพธ์ของการแก้ไข

8. โปรดทำตามคำแนะนำเราอย่างเคร่งครัด

อันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุด หลังจากทางเราทำการแก้ไขแล้วเราจะให้คำแนะนำหรือวิธีการทำโพสต์ทำรูปให้กับลูกค้า โปรดทำตามคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัด

หากไม่ทำตามแล้วโดนอีกแต่ยังอยู่ในประกัน เราจะยังแก้ไขให้ฟรี แต่พอมันโดนหลายครั้งเข้า การแก้ไขมันจะยากขึ้นและใช้ระยะเวลานานขึ้นด้วย โปรดอย่าทำตามใจตัวเอง เพราะการทำตามใจตัวเองส่วนมากมักจะไปผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook

ผลลัพท์ที่ได้จากการแก้ไขเรื่องการมองเห็น

Certificates

เงื่อนไขการรับประกัน

ทางเราจะรับประกันการแก้ไข 3 ครั้ง และภายในระยะเวลา 2 เดือน หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าเผลอทำผิดพลาดเราจะแก้ไขให้ฟรีตามจำนวนครั้งที่เรารับประกัน (ซึ่งหากไปพลาดสิ่งใดมาโปรดบอกเราตามตรงจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น) โดยการรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะบัญชีและเพจที่ได้ตกลงทำการแก้ไขเท่านั้น

1. หากใช้สิทธิ์แก้ไขครบ 3 ครั้ง หรือเกินระยะเวลา 2 เดือนหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน เช่น แก้เสร็จสิ้นวันที่ 1/1/2020

2. ลูกค้าเกิดทำผิดพลาดและยังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน แต่แก้เกินกว่า 3 ครั้งไปแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

ลูกค้าไม่เคยทำผิดพลาดเลย แต่ระยะเวลาการรับประกันอยู่ที่ 2 เดือน นั่นคือระยะเวลารับประกันจะคือตั้งแต่ 1/1/2020 – 1/3/2020 หลังจากวันนี้จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน