ปรับความเร็วของการแสดง Dock ให้เหลือ 0 วินาที

เพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าจออันน้อยนิดด้วยการซ่อน Dock แล้วให้แสดงเวลาเอาเมาส์ไปอยู่ขอบจอ โดยการปรับเวลาให้เป็น 0 วินาที หรือก็คือทันทีที่เมาส์แตะขอบจอส่วนที่วาง Dock ไว้ก็ให้แสดงมันออกมาเลย

ถ้าดูคลิปแล้วงงๆ วิธีการทำ เคนอธิบายง่ายๆ ละกัน

การปรับตำแหน่งของ Dock

วิธีการปรับก็ให้กด Shift ค้างไว้ แล้วคลิกซ้ายค้างที่ Dock แล้วก็ทำการลาก หรือ จะคลิกขวาที่เส้นแบ่งตรงข้างถังขยะก็ได้ แล้วเลือก Position on Screen แล้วก็เลือกตำแหน่ง

วิธีการปรับเวลา Auto Hide

เปิด Terminal แล้วใส่คำสั่ง defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -int 0 อย่างเคนจะใช้แบบเค้าเลยคือใส่เลขเป็น 0 แต่ถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็ได้นะ

สรุป

สำหรับเคนก็ชอบนะ ปรับเวลาให้เป็น 0 วินาที เพราะเคนชอบอะไรที่มันเร็วๆ อยู่แล้ว ตอนแรกที่ไม่เคย Auto Hide ก็เพราะเวลาแสดงผลมันช้าเนี่ยแหละ ถ้าอย่างนี้ก็ชอบเลย