ทำไมต้องมี SEO

ทำไมต้องมี SEO

ทำไมต้องมี SEO

SEO ย่อมาจาก Search Engine optimization คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการทำงานของ Search Engine ส่งผลให้ Search Engine เข้าใจง่ายว่า เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับอะไร และ ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ผู้คนอย่างไรบ้าง

โดยปัจจุบัน การทำ SEO มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจออนไลน์ เพราะเป็นหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มปริมาณ Organic Traffic ส่งผลให้ปริมาณผู้ชมเว็บไซต์พุ่งสูง โดยไม่ต้องเสียเงินโปรโมทมากมาย

ทำไมต้องมี SEO เป็นเครื่องมือการตลาดที่จะช่วยให้ลูกค้าหาคุณเจอก่อนใครบนโลกออนไลน์ และเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณา 

ประโยชน์ของการทำ SEO ต่อการทำเว็บไซต์และการทำธุรกิจออนไลน์

นอกจากความสำคัญของการทำ SEO ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว จริงๆ SEO ยังมีประโยชน์ต่อเว็บไซต์และธูรกิจแบรนด์อีกหลายประการ ซึ่งอาจสรุปคร่าวๆ ให้คุณเห็นความสำคัญยิ่งขึ้น ดังนี้

 1. ช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) ตลอดจนสินค้าและบริการ
 2. ช่วยเพิ่มจำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website Traffic) ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. ช่วยให้แบรนด์ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย (Visitor Targeting) ที่ตรงกับสินค้า/บริการ หรือคอนเทนต์ของเว็บไซต์ได้ด้วยการเลือกใช้ Keyword
 4. ช่วยเพิ่มอัตราผลลัพธ์มุ่งหวัง (Conversion Rate) ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ยอดกรอกฟอร์ม ยอดสมัครติดตาม ฯลฯ เพราะกลุ่มที่ค้นหามีความสนใจหรือความต้องการอยู่แล้ว (Quality Traffic)
 5. ช่วยประหยัดงบการตลาดและงบโฆษณา (Save Money) เพราะต้นทุนต่ำกว่าการทำการตลาดกลยุทธ์อื่นๆ มาก
 6. ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ (Authority) ให้กับแบรนด์ พร้อมช่วยให้แบรนด์ดูมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำมากขึ้น
 7. ช่วยให้แบรนด์หรือธุรกิจเติบโต (Business Growth) มีกำไรมากขึ้นจากผลลัพธ์ที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายลดต่ำลง

ทำ SEO (Search Engine Optimization) คือกระบวนการที่ใช้เพื่อเพิ่มความแทนทางออนไลน์ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาในการค้นหาในเครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing, Yahoo และอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิธีที่คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงและจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาที่สูงขึ้นได้

นี่คือบางข้อสำคัญเกี่ยวกับ SEO:

 1. Keyword Research (การค้นคำสำคัญ): การเริ่มต้นด้วยการค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเนื้อหาของคุณ โดยการใช้เครื่องมือเช่น Google Keyword Planner หรือ SEMrush เพื่อหาคำสำคัญที่มีความนิยมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ.
 2. On-Page SEO (การจัด SEO บนหน้าเว็บ): ปรับแต่งเนื้อหาและโครงสร้างของหน้าเว็บเพื่อให้ตรงกับคำสำคัญที่เลือก ซึ่งรวมถึงการใช้คำสำคัญในหัวข้อหรือเนื้อหา การปรับขนาดรูปภาพ และการปรับหน้าเพจเพื่อให้มีความเร็วในการโหลดและการใช้งานง่ายบนมือถือ.
 3. Off-Page SEO (การจัด SEO นอกหน้าเว็บ): การสร้างลิงค์ที่ชั้นดีจากเว็บไซต์อื่น ๆ ไปยังเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและอิทธิพลในการจัดอันดับของคุณ.
 4. Technical SEO (SEO เทคนิค): การปรับแต่งและแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อให้เครื่องมือค้นหาสามารถรับรู้และบังคับใช้เว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น เช่นการปรับแต่งการสร้างลิงค์ภายใน เว็บไซต์ การใช้งานไซต์แม็ป (sitemap) และการปรับแต่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์.
 5. Content Creation (การสร้างเนื้อหา): การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน เนื้อหาควรเป็นเรื่องที่มีความเชื่อถือและเชื่อมโยงกับคำสำคัญของคุณ.
 6. User Experience (ประสบการณ์ผู้ใช้): การดูแลและปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียกดูและนำเนื้อหาไปสู่การกระทำได้สะดวกและราบรื่น.
 7. Monitoring and Analysis (การตรวจสอบและการวิเคราะห์): การติดตามผลการทำ SEO โดยใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics หรือ Google Search Console เพื่อวัดผลและปรับแต่งกลยุทธ์ SEO ต่อไป.

การทำ SEO (Search Engine Optimization) เป็นกระบวนการในการปรับแต่งเว็บไซต์หรือเนื้อหาออนไลน์เพื่อทำให้เว็บไซต์นั้นมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google หรือ Bing ในรูปแบบที่ดีที่สุด การทำ SEO ครอบคลุมหลายด้าน เริ่มต้นจากการค้นหาและเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง และสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าสำหรับผู้อ่าน นี่คือตัวอย่างขั้นตอนในการทำ SEO:

 1. ค้นหาและเลือกคำสำคัญ: การเริ่มต้นด้วยการค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือธุรกิจของคุณ ใช้เครื่องมือค้นหาคำสำคัญเช่น Google Keyword Planner เพื่อหาคำสำคัญที่มีความนิยมและมีการค้นหามาก.
 2. สร้างเนื้อหาคุณภาพ: สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ให้คำสำคัญปรากฏในเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ไม่ควรกระทำเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำสำคัญในเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม (Keyword stuffing).
 3. การจัดโครงสร้างเว็บไซต์ (On-Page SEO): ปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อทำให้มันเป็นมิตรกับการค้นหา เช่น การใช้ URL ที่เข้าใจง่าย, การใส่แท็กหัวข้อ (Header tags) ให้ถูกต้อง, การปรับขนาดรูปภาพ, การเพิ่ม Meta description, และการให้ลิงค์ภายใน (Internal linking).
 4. การสร้างลิงค์ (Off-Page SEO): สร้างลิงค์ที่ชั้นดีจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและคะแนนความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ.
 5. การจัดการความเร็วและประสิทธิภาพของเว็บไซต์: การปรับแต่งความเร็วของเว็บไซต์ เช่นการใช้รูปภาพที่มีขนาดเล็ก, การใช้ Content Delivery Network (CDN), และการปรับแต่งการโหลดหน้าเว็บ เพื่อให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น.
 6. การวิเคราะห์และการปรับแต่ง: ติดตามและวิเคราะห์ผลการทำ SEO ของคุณ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าชมและปรับแต่งแผนการทำ SEO ของคุณตามผลการวิเคราะห์.
 7. การสร้างเนื้อหาประจำ: สร้างเนื้อหาใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสดใหม่ของเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหา.
 8. การปฏิบัติความปลอดภัย: ให้ใช้ HTTPS สำหรับเว็บไซต์ของคุณเพื่อประสิทธิภาพใน SEO และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้.
 9. การสร้างการแชร์และการเผยแพร่: สร้างเนื้อหาที่สร้างความสนใจและกระตุ้นการแชร์จากผู้อ่าน และใช้สื่อสังคมสื่อสารเพื่อเผยแพร่เนื้อหาของคุณ.
 10. การปรับแต่งสมาร์ทโฟน: ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพในการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยใช้การออกแบบที่เป็น Responsive design.

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นตัวอย่างเบื้องต้นในการทำ SEO แต่มีหลายด้านและส่วนประกอบเพิ่มเติมในการจัดการ SEO ในระยะยาว ควรตระหนักว่า SEO เป็นกระบวนการที่ต้องอัพเดทและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์คงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในผลการค้นหา.

การทำ SEO (Search Engine Optimization) มีประโยชน์มากมายต่อการทำเว็บไซต์และธุรกิจออนไลน์ในหลายด้าน นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญ:

 1. เพิ่มการเข้าชมและการค้นหา: SEO ช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มการเข้าชมและค้นหาที่เกี่ยวข้อง.
 2. เพิ่มยอดขาย: การทำ SEO ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนเป็นลูกค้า โดยที่พวกเขาอาจกลายเป็นผู้ซื้อหรือลูกค้าที่มีฝากขาย.
 3. ลดค่าใช้จ่ายโฆษณา: การทำ SEO อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในโฆษณาออนไลน์ เนื่องจากการปรากฏในผลการค้นหาเป็นฟรี หากเว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับสูง.
 4. เสถียรภาพยอดขาย: เมื่อเว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับสูงในผลการค้นหา มันสร้างเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ.
 5. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: การทำ SEO ช่วยให้คุณสามารถแข่งขันกับธุรกิจคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาการเป็นอยู่ในการตลาด.
 6. เพิ่มความรู้สึกด้านบรรยากาศ: การปรากฏในผลการค้นหาแสดงถึงความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของธุรกิจของคุณในกลุ่มเป้าหมาย.
 7. เพิ่มการสร้างยอดขายในส่วนอื่นๆ: เมื่อเว็บไซต์ของคุณมีการค้นหาที่แข็งแกร่ง มันสามารถช่วยเพิ่มยอดขายในช่องทางอื่น ๆ เช่นการขายออนไลน์, การตลาดทางสังคม, หรือการสร้างความติดต่อผ่านทางอีเมล.
 8. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย: การทำ SEO ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คุณสามารถเน้นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
 9. การวิเคราะห์และปรับปรุง: การทำ SEO มักมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ผลการทำ SEO และปรับปรุงแผนการทำ SEO ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.
 10. ความยั่งยืน: การทำ SEO เป็นการลงทุนในอีกยุคหนึ่ง มันช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความยั่งยืนในอินเทอร์เน็ตและต่อยอดสู่อนาคต.

สรุปลงมาด้วยการทำ SEO สามารถช่วยเพิ่มการเข้าชม, ยอดขาย, ความสามารถในการแข่งขัน, และความเสถียรภาพของธุรกิจของคุณบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า