ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook Page

ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook Page

ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook Page

ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook Page หมายถึงการกระทำที่ละเมิดกฎระเบียบและข้อกำหนดที่ Facebook กำหนดไว้สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ นี่คือบางตัวอย่างของการละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook Page:

 1. ข้อมูลเท็จ: การโพสต์ข้อมูลเท็จหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงบน Facebook Page ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook โดยทั่วไปความจริงและข้อมูลที่ถูกต้องควรถูกสนับสนุนและเผยแพร่.
 2. การโจมตีหรือการก่อกวน: การกระทำความรุนแรงหรือการก่อกวนผู้อื่นผ่าน Facebook Page ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook และอาจถูกห้าม.
 3. ละเมิดลิขสิทธิ์: การโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้หน้าถูกระงับหรือลบ.
 4. ข้อมูลไม่เหมาะสม: การโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือที่อาจถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook.
 5. การละเมิดนโยบายโฆษณา: การโพสต์โฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาของ Facebook อาจทำให้หน้าถูกระงับหรือลบ.
 6. การละเมิดสิทธิบัตรสิทธิจัดการทางอาญา: หากการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาบน Facebook Page ละเมิดสิทธิบัตรสิทธิจัดการทางอาญาของผู้อื่น อาจถูกตรวจสอบและหน้านั้นอาจถูกระงับหรือลบ.

การละเมิดนโยบายการใช้งานของ Facebook Page อาจทำให้ผู้ดูแลหน้านั้นสูญเสียสิทธิในการใช้งานหรือมีผลทางกฎหมายและการระงับการใช้งาน. สำหรับผู้ดูแล Facebook Page ควรปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของ Facebook อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการละเมิด และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการระงับหรือลบหน้า สามารถติดต่อ Facebook เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม.

สนใจแล้วต้องการแก้ไขปัญหาเพจคลิกที่นี้

การโพสต์ข้อมูลเท็จหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เช่น Facebook นั้นเป็นการละเมิดนโยบายการใช้งานของแพลตฟอร์มนั้น ๆ และอาจส่งผลต่อผู้ดูแลหน้า Facebook Page ได้ นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการโพสต์ข้อมูลเท็จหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง:

 1. ละเมิดนโยบาย: การโพสต์ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงบน Facebook ละเมิดนโยบายการใช้งานของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบและดำเนินการต่อข้อมูลเท็จนั้น ๆ โดยการระงับหน้าหรือลบเนื้อหาที่ไม่เป็นจริง.
 2. ความรับผิดชอบสำหรับข้อมูล: ผู้ใช้และผู้ดูแลหน้า Facebook Page ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่พวกเขาโพสต์ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้.
 3. ผลกระทบ: การโพสต์ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงอาจมีผลกระทบทางสังคมและก่อให้เกิดความสับสนหรือความเชื่อถือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง. สื่อมวลชนและหน่วยงานทางกฎหมายอาจมีการตรวจสอบและเปิดตัวเสริมเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เป็นจริง.
 4. การรายงานข้อมูลเท็จ: ผู้ใช้สามารถรายงานข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงในแพลตฟอร์มเพื่อให้แพลตฟอร์มตรวจสอบและดำเนินการต่อได้ตามนโยบายการใช้งาน. การรายงานข้อมูลเท็จช่วยให้แพลตฟอร์มมีข้อมูลเพียงพอในการตรวจสอบ.
 5. การประเมินความถูกต้อง: ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลหรือข่าวสาร ควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลและอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือเมื่อต้องการยืนยันข้อมูล.

การโพสต์ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงอาจมีผลกระทบร้ายแรงทั้งทางกฎหมายและทางสังคม และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ควรรักษาความถูกต้องและเป็นคนรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่เพียงถูกต้องและคุ้มครองสังคมในที่สุด.

การโจมตีหรือการก่อกวนคือการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิและความเจริญก้าวหน้าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ โดยใช้ความรุนแรง คำดูหมิ่น การข่มขู่ หรือพฤติกรรมอื่นที่เป็นที่ไม่เหมาะสมและทำให้คนรู้สึกไม่สบายหรือกลัว นี่คือบางตัวอย่างของการโจมตีหรือการก่อกวน:

 1. การโจรกรรมออนไลน์ (Online Harassment): การโพสต์ข้อความที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือทำให้คนรู้สึกโกรธหรือกลัวบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เช่น การส่งข้อความเนื้อหาไม่เหมาะสม การโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น หรือการสร้างข้อความลอบเลียนแบบบุคคลนั้น ๆ
 2. การแฮ็ราสเมนต์ (Cyberbullying): การก่อกวนหรือแฮราสเมนต์คนอื่นอยู่ในโลกออนไลน์ โดยใช้สื่อสังคม เช่น การแสดงความเมื่อยหรือล้อเลียนผ่านโพสต์ เมนชัน หรือความคิดเห็น
 3. การข่มขู่ (Threats): การใช้คำพูดหรือข้อความที่มีลักษณะข่มขู่ในการขัดขวางและทำให้คนรู้สึกว่าตนเองหรือครอบครัวอาจต้องเผชิญกับอันตราย
 4. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว (Doxxing): การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไปเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความเจริญก้าวหน้าของบุคคลนั้น ๆ
 5. การโจมตีออนไลน์ (Online Attacks): การโจมตีเว็บไซต์ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือระบบออนไลน์อื่น ๆ โดยใช้วิธีการแฮกหรือการจัดการแพร์ที่เป็นที่ไม่เหมาะสม
 6. การแต่งข้อความหรือภาพเพื่อเป็นความเจริญก้าวหน้า: การแก้ไขหรือแต่งข้อความหรือภาพของผู้อื่นเพื่อทำให้ดูเป็นร้ายหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้คนรู้สึกอับอายหรือเสียหายทางจิตใจ

การโจมตีหรือการก่อกวนนั้นมีผลกระทบทางจิตใจและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ถูกโจมตี นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางสังคมและความเจริญก้าวหน้าของบุคคลด้วย การป้องกันและปราบปรามการโจมตีหรือการก่อกวนนั้นเป็นสิ่งสำคัญในสังคมออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรและเคารพกัน.

การละเมิดลิขสิทธิ์คือการใช้งานหรือการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ (เช่น ภาพวาด วิดีโอ เพลง หนังสือ ฯลฯ) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดข้อกำหนดทางลิขสิทธิ์ที่กำหนดไว้ นี่คือบางตัวอย่างของการละเมิดลิขสิทธิ์:

 1. การคัดลอกและแจกจ่ายไปตามสาธารณะ: การคัดลอกหรือดาวน์โหลดงานสร้างสรรค์และแจกจ่ายให้คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์.
 2. การแสดงในสาธารณะ: การแสดงงานสร้างสรรค์ในสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การแสดงหนังหรือคอนเสิร์ตในสาธารณะโดยไม่มีสิทธิในการทำเช่นนี้.
 3. การปรับแต่งหรือการนำไปใช้งานในงานอื่นๆ: การแก้ไขหรือปรับแต่งงานสร้างสรรค์ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การแก้ไขภาพหรือเพลงแล้วนำไปใช้ในงานอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต.
 4. การคัดลอกส่วนหนึ่งหรือสกุลเดียวกัน: การคัดลอกส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์หรือการคัดลอกงานที่เป็นสกุลเดียวกัน (เช่น การคัดลอกเพลง) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์.
 5. การแบ่งปันออนไลน์: การแบ่งปันเนื้อหาลิขสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการอัพโหลดหนังหรือเพลงลงในเว็บไซต์แบ่งปัน.
 6. การคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการค้าหรือการทำกำไร: การคัดลอกหรือใช้งานงานสร้างสรรค์เพื่อการค้าหรือการทำกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์.

การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ของพวกเขา และอาจทำให้ผู้ละเมิดต้องรับโทษทางกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการชดเชยทางการเงินและการระงับการใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในบางกรณี การละเมิดลิขสิทธิ์อาจเป็นเรื่องอาศัยการพิจารณาของเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ และหากเป็นไปได้จะควรปรึกษากับทนายความในกรณีที่เกี่ยวข้อง.

ข้อมูลไม่เหมาะสมหมายถึงเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะกับบรรยากาศหรือบุคลิกภาพในสถานการณ์ที่กำลังพูดถึง นี่คือตัวอย่างบางประเภทของข้อมูลไม่เหมาะสม:

 1. เนื้อหาเปลี่ยนรูปภาพ: รูปภาพหรือวิดีโอที่แก้ไขหรือเปลี่ยนรูปแบบเพื่อทำให้ดูไม่เหมาะสมหรือเป็นที่รังเกียจ อาจเป็นภาพการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมหรือการเพิ่มเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในภาพ.
 2. เนื้อหาลามก: ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่มีลักษณะที่เป็นการลามก โพสต์เพื่อสร้างความแตกแยก หรือทำให้คนรู้สึกเป็นอันตรายหรืออับอาย.
 3. เนื้อหาเปรียบเทียบหรือหวีดเยียด: การเปรียบเทียบหรือหวีดเยียดคนอื่น ๆ หรือกลุ่มอื่น ๆ อาจทำให้คนรู้สึกไม่สบายและเพิ่มความขัดแย้ง.
 4. เนื้อหาสติปัญญา: เนื้อหาที่เผยแพร่ข้อมูลหรือเทคโนโลยีที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย.
 5. เนื้อหาเป็นความเจ้าหน้าที่: ข้อมูลที่เผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงหรือที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ที่แท้จริง อาจเป็นข้อมูลที่รบกวนหรือสร้างความสับสน.
 6. เนื้อหาเด็กเล่น: เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก หรือเนื้อหาที่มีเนื้อหาเพลิดเพลินหรือที่เป็นการละเมิดนโยบายการใช้งานของแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์สำหรับเด็ก.

การโพสต์หรือแชร์ข้อมูลไม่เหมาะสมอาจทำให้คนรู้สึกไม่สบายหรือถูกกดดันทางจิตใจ และอาจมีผลกระทบทั้งทางสังคมและจิตใจต่อผู้อื่น ควรรักษาความสุภาพและเคารพสิทธิและความรับผิดชอบในการแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาออนไลน์เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรและเคารพกันทั้งในสถานการณ์ออนไลน์และออฟไลน์

การละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและนโยบายการโฆษณาที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มหรือสื่อต่าง ๆ นี่คือบางตัวอย่างของการละเมิดนโยบายโฆษณา:

 1. การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกห้าม: การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย เช่น บ้านเสพยาหรือการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศหรือพื้นที่ที่แพลตฟอร์มหรือสื่อต่าง ๆ ให้บริการ.
 2. การใช้ข้อมูลส่วนตัวในโฆษณา: การใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในการโฆษณา หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการโฆษณาโดยไม่เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้.
 3. การโฆษณาโดยไม่ตรงไปตรงมา: การโฆษณาโดยใช้ข้อมูลที่สร้างความสับสนหรือเข้าใจผิด โดยไม่ชี้ชัดว่าเป็นโฆษณา.
 4. การใช้รูปภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม: การใช้รูปภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความรำคาญหรืออุดมการณ์ในผู้รับชม.
 5. การละเมิดนโยบายเนื้อหาไม่เหมาะสม: การโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่โฆษณา.
 6. การโฆษณาหลอกลวง: การโฆษณาโดยใช้ข้อมูลที่เท็จเพื่อหลอกลวงผู้รับชมหรือผู้บริโภค.

การละเมิดนโยบายโฆษณาอาจทำให้ผู้โฆษณาต้องเผชิญกับการลงโทษจากแพลตฟอร์มหรือหน่วยงานทางกฎหมาย เช่น การระงับการโฆษณา การถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือการชดเชยทางการเงินสำหรับผู้ที่ถูกคำพิพากษาว่าละเมิดนโยบายโฆษณา ดังนั้น ผู้โฆษณาควรปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มหรือสื่อต่าง ๆ และเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการละเมิดนโยบายโฆษณาและความเสี่ยงทางกฎหมาย

การละเมิดสิทธิบัตรสิทธิจัดการทางอาญาเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตรทางประสิทธิภาพและสิทธิในการจัดการทางอาญาของการถือสิทธิบัตรต่าง ๆ ซึ่งมีการจดทะเบียนในประเทศหรือที่อื่น ๆ ในกรณีที่บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ กระทำการละเมิดสิทธิบัตรสิทธิจัดการทางอาญา จะเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรของผู้ถือสิทธิบัตรที่ถูกละเมิด นี่คือบางตัวอย่างของการละเมิดสิทธิบัตรสิทธิจัดการทางอาญา:

 1. การละเมิดสิทธิในการผลิตและจำหน่ายสิทธิบัตร: การผลิตหรือจำหน่ายสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการผลิตสิทธิบัตรที่คล้ายกับสิทธิบัตรที่มีอยู่แล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต.
 2. การละเมิดสิทธิในการใช้งานสิทธิบัตร: การใช้งานสิทธิบัตรที่มีผู้ถือสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้งานสิทธิบัตรในวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต.
 3. การละเมิดสิทธิในการผลิตและขายสิทธิบัตรจำลอง (Counterfeit): การผลิตและขายสิทธิบัตรจำลองหรือสิทธิบัตรปลอมแปลงที่คล้ายกับสิทธิบัตรที่มีอยู่.
 4. การละเมิดสิทธิในการนำเสนอผลงานสิทธิบัตร: การนำเสนอผลงานสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำเสนอผลงานสิทธิบัตรโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือสิทธิบัตร.
 5. การละเมิดสิทธิในการนำเสนอเทคโนโลยีหรือแปลงเทคโนโลยี: การนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแปลงเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต.

การละเมิดสิทธิบัตรสิทธิจัดการทางอาญาสามารถทำให้ผู้ละเมิดต้องเผชิญกับคดีอาญา ซึ่งอาจปรับให้ตามกฎหมายหรือลงโทษจำคุก นอกจากนี้ ผู้ถือสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดสามารถดำเนินคดีและขอความชดเชยทางการเงินจากผู้ละเมิดด้วยตนเอง การป้องกันและควบคุมสิทธิบัตรเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องสิทธิบัตรและสิทธิทางธุรกิจของบุคคลหรือองค์กร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า