ระบบจัดการเต็นท์รถยนต์

Home \ บริการของเรา \ ระบบจัดการเต็นท์รถยนต์

เราสามารถเห็นได้เลยว่า เดือนนี้เรามียอดขายเท่าไร ซื้อรถยนมาเท่าไร กี่คัน กี่บาท

ระบบนำเข้ารถยนต์

 • เพิ่มข้อมูลรถยนต์ที่นำเข้ามาใหม่ลงสต๊อก
 • สามารถออกสัญญาซื้อรถยนต์ได้ทันที
 • ทั้งราคาซื้อรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ จะนำไปคำนวณทั้งหมด
 • กรอกข้อมูลรายจ่ายรถยนต์เพิ่มเติมได้
 • สามารถเลือกได้ว่าซื้อมาแบบ ออก VAT หรือไม่ออก VAT

ข้อมูลในการนำเข้ารถยนต์ ทั้งราคาซื้อ ราคา VAT ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ จะถูกเก็บเป็บราคาต้นทุนรถยนต์

ระบบจัดการเต็นท์รถยนต์

ระบบจองรถยนต์

 • เมื่อมีการจองรถยนต์รถยนต์คันที่จองจะย้ายมาอยู่ที่ หน้า “รายการรถยนต์ที่จองแล้ว”

 • สามารถออกใบจองรถยนต์/สัญญาขาย  และขายรถยนต์ ได้ในหน้านี้

 • สามารถยกเลิก/แก้ไข การจองได้

 • กรอกข้อมูลการจองรถยนต์ พร้อมค่าใช้จ่ายในการจองรถยนต์ รวมถึงเงินดาวน์ด้วย

 

ระบบขายรถยนต์

 • สามารถเลือกระบุได้ว่า ออกบิลให้ไฟแนนซ์หรือลูกค้า

 • สามารถออกบิลขายรถยนต์ / ออกบิลเงินดาวน์ / ออกบิลค่านายหน้า

 • สามารถระบุชื่อผู้ที่ขายรถยนต์ได้/แก้ไขรายการขายรถยนต์ได้

 • สามารถออกสัญญาขายรถยนต์ได้

ระบบจัดการเต็นท์รถยนต์

 ระบบบัญชี

 • บัญชีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • บัญชีรายงานซื้อ-ขาย
 • บัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
 • บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

รายการบัญชีนั้นสามารถ Export ออกมา
เป็นเอกสาร ทั้ง PDF, Execl 

รายการบัญชีมีทั้งแบบรายเดือน และ รายปี 

ราคาเพียง 50,000 บาท เท่านั้น !!!
ค่าเช่าพื้นที่รายปีเพียง 5,000 บาท

หมายเหตุ ทางเราจะเข้าไปสอนงาน 5 ครั้ง หลังจากที่ติดตั้งและส่งงานเรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ไปสอนงานเพิ่มเติม ค่าบริการครั้งละ 1,000 บาท

หากคุณที่เป็นพนักงานขายหรือคนอื่นๆ

ที่มีการแนะนำให้เจ้าของกิจการมาใช้โปรแกรมกับเรารับค่าคอมมิสชั่นไปเลย 10%