ระบบบริหารจัดการเต็นท์รถยนต์มือสอง

ระบบจัดการเต็นท์รถยนต์
ระบบจัดการเต็นท์รถยนต์

ระบบจองรถยนต์

ออกใบจองรถยนต์
ออกสัญญาขาย

ระบบขายรถยนต์

ออกบิลให้ไฟแนนซ์/ลูกค้า
ออกบิลขายรถยนต์
ออกบิลเงินดาวน์
ออกบิลค่านายหน้า
ออกสัญญาขายรถ

ระบบบัญชี

บัญชีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
บัญชีรายงานซื้อ-ขาย
บัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Export PDF, Excel

ราคา

เพียง 50,000 บาท (ซื้อขาด และราคานี้ยังไม่รวมโฮสต์และโดเมน)

หมายเหตุ: ทางเราจะเข้าไปสอนงาน 5 ครั้ง หลังจากที่ติดตั้งและส่งงานเรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ไปสอนงานเพิ่มเติม ค่าบริการครั้งละ 1,000 บาท