วิธีการพ่น iframe ออกมาจาก Database แบบตัวแปร

ตอนแรกเคนเจอปัญหาที่ไม่รู้จะเก็บข้อมูล Google Map ยังไงให้ User ก๊อบลิงค์มาแปะได้ง่ายที่สุด จะบอกให้เอา ID เอานู่นนี่นั่นมาแปะก็ดูยากเกินไป เคนเลยให้เอาทั้ง embed ของ Google Map นั่นแหละมาเลย ซึ่งมันก็จะมาในรูปของ iframe แบบนี้

[php]<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=
!1m14!1m8!1m3!1d1938.1163560270788!2d100.3374111
!3d13.7043508!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2
!1s0x0:0x2675f5528c246a3e!2z4Lia4Lij4Li04Lip4Lix4LiXIOC
5geC4oeC5iOC4l-C4reC4h-C4q-C4peC5iOC4reC4quC4t-C5iOC4re
C4quC4suC4oyDguIjguLPguIHguLHguJQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4
v1468794331148" width="600" height="450" frameborder="0"
style="border:0" allowfullscreen></iframe>[/php]

 

แล้วก็เลยเก็บลง Database ในรูปแบบนี้ไปเลย แล้วพอจะมา echo บนหน้าเว็บมันก็ออกมาเป็น Text เลยเช่นกัน

ก็ค่อนข้างหาวิธีอยู่นิดนึง แต่ก็ค้นหาไม่เจอนะ แต่เคยจำคุ้นๆ ได้ว่ามันมีคำสั่งที่ทำให้เปลี่ยนจาก Text เป็น Html ได้อยู่เลยนั่งนึกๆ แล้วก็ลองจากคำสั่ง autocomplete ของ Sublime Text ด้วยแหละ ติดตั้ง Package PHP เข้าไปแล้วเลื่อนๆ ดูมีอะไรที่ใช้ได้บ้าง

 

ก็เจอตัวนี้ที่ echo ออกมาแล้วใช้ได้เลย html_entity_decode

[php]<?php echo html_entity_decode($contact[‘map’]); ?>[/php]

 

สำหรับคนที่กำลังติดปัญหาแบบนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ^^