คู่มือการใช้งาน Shop500

เมนูหัวข้อต่างๆ ของคู่มือการใช้งาน

  1. การเข้าสู่ระบบ
  2. เพิ่มสินค้า
  3. จัดการสินค้า
  4. จัดการส่วนของหน้า
  5. แก้ไขข้อมูลร้านค้า
  6. ช่องทางติดต่อร้านค้า
  7. ตั้งค่า SEO
  8. เปลี่ยนธีมร้านค้า
  9. เปลี่ยน Username และ Password ของผู้ใช้

 


 

1. การเข้าสู่ระบบ  

 

2. เพิ่มสินค้า  

 

3. จัดการสินค้า  

 

4. จัดการส่วนของหน้า  

 

5. แก้ไขข้อมูลร้านค้า  

 

6. ช่องทางติดต่อร้านค้า  

 

7. ตั้งค่า SEO  

 

8. เปลี่ยนธีมร้านค้า  

 

9. เปลี่ยน Username และ Password ของผู้ใช้